پزشکی

ژن درمانی – درمان های آینده در ژن های ما

دنیایی را تصور کنید که در آن اختلالات ژنتیکی نادر یا ارثی را می توان با هدف قرار دادن دقیق علل ریشه ای درمان یا پیشگیری کرد. به جای درمان اختلالات خونی، بیماری های شبکیه، بیماری های عصبی عضلانی و سایر بیماری ها، آنها را از بین می بریم.

اسکرول