دستگاه آزمایشگاهی

اتوآنالایزر بیوشیمی چیست؟

این مقاله از شرکت تجهیزات آزمایشگاهی پیمان پویان طب به این موضوع می پردازد. که اتوآنالایزر بیوشیمی چیست؟ دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی دستگاه هایی هستند که برای اندازه گیری غلظت مواد شیمیایی در یک فرآیند بیولوژیکی استفاده می شوند. دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی ابزاری هستند که در زمینه پزشکی برای اندازه گیری مواد شیمیایی استفاده می شوند. […]

اسکرول